Университети

 

Задължително посетете новия ни сайт, ТУК, за да откриете актуална информация за всичко свързано с Дания, което ви интересува! 

Aalborg University

Университети/

Aalborg University е млад и модерен университет, който през годините прераства в голяма, добре установена учебна и изследователска институция. Той предлага широка гама от традиционни и нетрадиционни образователни програми и изследвания в областта на хуманитарните науки, социални науки, медицина, природонаучни науки и инженерство.

Близо около 14600 студенти посещават Aalborg University, започвайки се от студентите от подготвителните курсове, бакалавърска и магистърска степен, до кандидатите, изучаващи професионални програми, както и студенти докторанти. 12% са чуждестранни студенти от цял свят. Aalborg University разполага с всички удобства за един съвременен университет. Лабораториите са едни от най-съвременните. Университетските библиотеки предоставят достъп на студентите на списания и технически книги на английски език. Уникална характеристика на университета е, че повечето студенти имат собствена стая на групата си. Тя е база, където студентите могат да работят по проектите си без да бъдат прекъсвани. За много студенти, тя служи и за социалено място. Aalborg University консолидира и доразвива профила си като динамична и иновативна изследователска и образователна институция, ориентирана към заобикалящия ни свят, тъй като се стреми да вземе участие в местните, регионални и национални проблеми на Дания. Също така университетът се отличава и с активен ангажимент за международно сътрудничество.

University College of Northern Denmark

Университети/

UCN Technology & Business предлага професионални академични програми за студенти, които се нуждаят от бърз достъп до бизнес кариера. Студентите постигат целите си благодарение на модерния подход на преподаване, високо качествените учебни съоръжения, всеотдайния персонал и не на последно място тяхното лично желание.

UCN Technology & бизнес е динамична и иновативна институция за обучение, която се фокусира върху висококачествено образование с акцент върху професионални умения и личностни компетенции. От бизнес до гостоприемство(hospitality), IT и високи технологи, всеки един от нашите програми са предназначени да развиват умения, които работодателите търсят – ние се фокусираме върху прилаганите управленски умения, което означава, че не само ще научите теории, но също така и ще знаете как да ги използвате в бъдещите си компании.

University College of Northern Denmark издава дипломи за бакалавър и специалисти (AP) в съгласие с датското национално законодателство, всички акредитирани от EVA, Датският Оценяващ Институт. В допълнение, UCN предлага и допълнително образование от еднодневни семинари, пригодени за специфичните организации и специалисти на дипломите бакалавър.

Business Academy Aarhus

Университети/

Business Academy Aarhus предлага различни специалности AP и бакалавърски програми. Всички програми са практически ориентирани. Това означава, че ние съчетаваме теория и практика и то така, че в последствие наученото дава възможност за решаване на практически проблеми. Business Academy Aarhus участва в проект, който се фокусира върху запазване на международните студенти в Дания, след като се дипломират от тяхната образователна програма. Целта на проекта е да се създаде по-силна връзка между бизнеса в средна Дания(Aarhus и околностите) и чуждестранните студенти и абсолвенти, които присъстват или са участвали в образователна програма в средна Дания. Повечето фирми не са наясно със неизползвания ресурс, който много международни студенти в региона представляват.

Именно затова главната цел е да се засили връзката между бизнеса в региона и потенциалните кандидати за работа от образователните институции – стажантски позиции и заетост след дипломирането.

Lillebaelt Academy of Professional Higher Education

Университети/

Lillebælt Academy of Professional Higher Education е най-големият на южна Дания бизнес академия, която предлага широка гама от специалности AP и бакалавърски програми за редовни студенти. Lillebælt Academy of Professional Higher Education предлага също и задочно образование за тези от вас, които работят, но се нуждаят от допълнително образование. Имаме програми в рамките на всички области на бизнеса и IT, високите технологии, икономиката, търговията, храненето и сървиз сферата(hospitality). В момента, Lillebælt академия могат да предложат 18 2-2 ½ години  програми, 9 3 ½-4-годишни бакалавърски програми и повече от 15 степени AP.

Lillebaelt Academy of Professional Higher Education е създадена на 1 януари 2009 г. от сливането на клонове на висшето образование под егидата на Tietgen Business College, SDE College, Kold College и Vejle Business College. Това сливане установява нова, по-стабилна институция с голяма и разнообразна компетентност за развитие на потенциала на студентите. Развиват се нови учебни програми, както и сътрудничество с промишлеността и търговията в региона на южна Дания. Създават се нови изследователски институции в Дания и в чужбина, които в бъдеще ще играят по-голяма роля в професионално насоченото висше образование.

Zealand Institute of Business and Technology

Университети/

ZIBAT се намира в региона Zealad , където се намира и столицата на Дания – Копенхаген. В момента в ZIBAT учат около 1800 чуждестранни студенти. Академията има пет международни кампуса, разположени в градовете Кoge, Nastved, Nykøbing Falster, Roskilde и Slagelse. Най-голямото предимство е неговото разположение в близост до столицата Копенхаген.

TEKO – design college

Университети/


TEKO is Scandinavia’s largest design and management college within the fashion and lifestyle industry. More than 1100 young people are studying a vocational or a higher education within the areas clothing and textiles or furniture and furnishings. TEKO has a close relationship to the companies within the industry, and it has for years educated the manpower that international lifestyle companies need. TEKO offers education programmes in all areas in a company’s production, whether it is design, purchasing or sales. The close ties between theory and practice means that a graduate from TEKO has good opportunities for getting a job. Danish fashion and lifestyle companies are to a large extent employing graduates from TEKO.

TEKO е най-големият скандинавски колеж за дизайн и мениджмънт в индустрията на модата и начина на живот(fashion and lifestyle). Повече от 1100 студенти се учат професионално или висше образование в областта на облеклото и текстила както и мебели и обзавеждане. TEKO е в тясна връзка с дружествата в рамките на индустрията и в продължение на години създава работна ръка за международните компании, които се нуждаят от такъв тип професионалисти. TEKO предлага образователни програми във всички области в производството на компаниите, независимо дали тя е проектиране, покупки или продажби. Тесните връзки между теория и практика означават, че всеки завършил TEKO има добри възможности за намиране на работа. Много датски фирми за мода и начин на живот до голяма степен наемат завършилите студенти в TEKO.

DANIA

Университети/

Dania previously known as The Danish Business Academy Minerva, was founded in 1989. The Academy is located in new and modern buildings on the southern edge of Randers. Offers excellent study facilities to its 500 students, including the latest IT equipment and 24-hour access to the IT centre. It has strong links with the regional business and industry who are also involved in developing academiy’s educational programmes. Through case work, company visits and a 3 months’ internship students gain valuable, real-world experience that give them the best possible start in their future careers.

Dania, по-рано известен като  The Danish Business Academy Minerva, е основан през 1989 година. Академията се помещава в нови и модерни сгради в южния край на Рандерс. Университетът предлага отлични условия за обучение на своите 500 студенти, включително най-новото IT оборудване и 24-часов достъп до IT центъра. Dania има силни връзки с регионалния бизнес и индустрия, които също участват в разработването на образователните програми на академията. Чрез работа по специални задачи, посещения на компанията и 3 месечен стаж, студентите натрупат ценен опит, който им предоставя най-добрия възможен старт в бъдещата им кариера.

Study programes A-Z

Sign up here

Университети/