Условия за прием

Задължително посетете новия ни сайт, ТУК, за да откриете актуална информация за всичко свързано с Дания, което ви интересува! 

Всички кандидатстуденти  трябва да имат дипломи за средно образование с издържани държавни зрелостни изпити ( матури) по предмети, които може да са от значение за програмата, за която те кандидатстват, но изключения също се допускат. Като цяло студентите трябва да имат добри оценки. За някои програми има специфични изисквания  за приемни предмети( напр. математика).

За повече информация, може да се обърнете към нашите агенти.

Възрастови изисквания

В момента, в който започвате образованието си в Дания трябва да сте пълнолетен.

Образователно равнище:

1. Кандидатстудентът е завършил средното си образование след положени изпити за завършено средно образование.

2. Кандидатстудентът, през последната си година в гимназията,  се подготвя за изпити за завършено средно образование.  Сертификатът за завършена горна степен на средното образовние, трябва да бъде предоставен при кандидатстването (академична справка за оценките през годините).

3. Студентите, завършили успешно първите две години на университет в България и желаещи да продължат третата си година от образователно-квалификационната степен бакалавър в университетите в Дания, ще трябва да докажат получените кредити / ECTS точки / и да предоставят списък на преминатите курсове в  други университети през последните  две години.

4.Студентът е завършил бакалавърска степен и се интересува от магистърска програма. В този случай, той трябва да  предостави бакалавърската си диплома, получените кредити / ECTS точки / и списъка на преминатите курсове в  други университети през  последните три години.

Изисквания, по отношение на английския език:

Моля обърнете внимание, че всички програми изискват поне един от следните сертификати по английски език:

  • IELTS (academic test): ** 6.5
  • TOEFL (paper-based): * 550
  • TOEFL (computer-based):* 230
  • TOEFL (internet-based):* 80
  • Cambridge ESOL: * C1

Студентите, които нямат никакъв сертификат от горепосочените,  могат да държат Oxford Online Placement Test, който е безплатен и се провежда on-line.

Дати:

Официалният краен срок за кандидатстване в университет в Дание е 15.03.2014.

Условия за прием/

Начално на учебната година:

Зимният семестър започва през месец Август 2014.

Срок на обучение

AP degree – 2 години (плюс 3-6 месеща стаж в компания).

BA degree – 3.5 години (от 3 до 6 месеца стаж в компания).

Разходи по кандидатстването – напълно безплатно обслужване.

Условия за прием/