Často kladené dotazy

 

Univerzita

Jaký je minimální věk, abych mohl studovat na univerzitě v Dánsku?

Minimální věk pro studium na VŠ ve Skandinávii je 18 let.

Mohu zůstat pracovat a žít v Dánsku po skončení studia?

Podmínka pro vydání pracovního povolení nebo k pobytu je buď studium na univerzitě nebo smluvně sjednané práce s budoucím zaměstnavatelem. Po dosažení VŠ diplomu má student nárok na sociální podporu od státu ve výši až 1400 eur měsíčně po dobu 2 let v závislosti na zemi pobytu, a student je zařazen do databáze úřadu práce, který se snaží absolventovi aktivně pomoci při hledání práce.

Jak vypadají přednášky na univerzitě?

Přednášky vypadají jinak, než jsou studenti zvyklí z ČR a Slovenska, studium probíhá ve třídách, přednášky jsou v anglickém jazyce a mezi rozšířené učební pomůcky patří počítač a projektor. Profesoři vysvětlují učivo pomocí Power point přednášek, škola má vlastní intranet systém, kde student najde všechny potřebné informace jako rozvrh hodin, přednášky, a PPT prezentace z předchozích lekcí.

Jak často je vyučování?

Vyučování je zhruba 3 až 4 krát do týdne a má výhodu, že student může během týdne najít i čas na práci. Bývá i období, které je věnováno pouze práci na projektech, kdy škola není například 2 týdny. V závěrečném semestru je většinou také méně výuky (nebo dokonce žádná) a čas je věnován práci na finální diplomové práci a konzultace s ní spojené.

Kolik lidí je v průměru v jedné třídě?

Počet studentů ve třídě je něco mezi 15 a 30,  tím pádem si student najde dostatek prostoru na osobní konzultaci vyučovací látky s profesorem.

Je v Dánsku povinná docházka na lekce?

Ano, ale docházka závisí individuálně na studentovi a je v jeho zájmu aby navštěvoval hodiny. Docházka není většinou kontrolována.

Jak často jsou zkoušky? Kolik studentů je z České republiky a Slovenska?

Zkoušky jsou zhruba jednou za 2-3 měsíce, probíhají formou skupinového projektu a individuální verbální obhajoby. Na jedné univerzitě je v průměru 10 studentů ze Slovenska nebo ČR.

Mají zahraniční studenti nárok na nějakou podporu od státu?

Během studia mají studenti, kteří pracují alespoň 10 hodin týdně, nově nárok na peněžní stipendium ve výši až 5000 DKK (cca 20000 Kč). Přečtěte si více informací zde. Navíc, po skončení už dvouletého programu, má student nárok na podporu až do výše 12000 DKK měsíčně po dobu 2 let.

Mohu legálně zůstat pracovat v Dánsku během letních prázdnin?

Ano, samozřejmě.

Mohu jít na výměnný studijní pobyt přes školu v Dánsku na jinou zahraniční univerzitu?

Ano, výměnný pobyt na partnerské univerzitě dané školy je relativně oblíbená a rozšířená forma studia, student může požádat o grant z fondů jako je Erasmus a podpobně (informujte se na Vaší univerzitě).

 

Život a práce

Musím mít pracovní povolení, pokud chci pracovat v Dánsku?

Student má nárok na pracovní povolení, jakmile je přijat na univerzitu.

Je těžké si najít práci ve Skandinávii jako student?

Odpověď je velmi individuální v závislosti na samotném studentovi. Všichni studenti, kteří opravdu hledali a vytrvali, si práci do nějaké doby našli. S prací je to hned od začátku pobytu těžší, ale během pobytu jak se student trochu více zorientuje v prostředí, by to neměl být problém. Průměrná mzda v Skandinávii je 350kč na hodinu, a studenti si obvykle nacházejí práci v restauracích, dále pak rozvážení reklamních materiálů, úklid na privátech nebo ve škole.

Jaká je průměrná výplata v Dánsku?

Například průměrná výplata v Dánsku je 25,000 DKK což představuje zhruba více jak 80 000 Kč.  Stát je velmi sociálně orientován, lidé sice platí vysoké daně, ale na oplátku se stát dokáže postarat o lidi v nouzi, poskytuje například podporu na bydlení i zahraničním studentům zhruba 500 DKK měsíčně, stipendium ve výši cca 5000 DKK a tak dále.

Jaká je míra nezaměstnanosti v Dánsku?

V závislosti na období se míra nezaměstnanosti pohybuje od 2 do 8 procent.

Jak dlouho trvá naučit se domácí řeč?

Je to velmi individuální, závisí na schopnostech a vůli studenta. V každém městě je většinou jazyková škola, kde se vyučuje Dánský jazyk a lekce jsou zdarma, zhruba 2 krát do týdne ve večerních hodinách. Návštěva jazykové školy již během studia může velmi pomoci v budoucnu, pokud se student rozhodne zůstat a pracovat v cílové zemi.

Jací jsou lidé v Dánsku, jaká je jejich mentalita?

Dánové se mohou ze začátku zdát chladní a neosobní, ale po delším čase si student na zdejší mentalitu zvykne a určitě si najde mezi domácími mnoho přátel. Dánové jsou mnohem otevřenější v akceptování lidí ze zahraničí do společnosti, více než v Anglii nebo v Německu, během našeho pobytu jsme se nikdy nesetkali s tím, že by se na nás zda na studenty nahlíželo jako na ‚méně cenné‘ či lidi z ‚ východního bloku ‚.

Jak byste zhodnotili životní úroveň?

Životní úroveň patří mezi nejvyšší na světě a tomu odpovídají i příjmy obyvatelstva. Ovládání anglického jazyka je samozřejmostí i u starších generací a celkové fungování úřadů a služeb je na mnohem vyšší úrovni než u nás.

Mají studenti některé slevy v obchodech nebo slevu na veřejnou dopravu?

Studenti mají určité slevy na veřejnou dopravu a na návštěvu muzeí apod… Zhruba jako u nás.

Co potřebuji na založení účtu v bance?

Na založení účtu v bance zahraniční student potřebuje pas, povolení k pobytu a potvrzení o návštěvě školy.