Studium v Dánsku

Nevíte si rady, jak a kde začít? Kontaktujte nás!

 

Dánské školství je založeno na tom, aby se student vzdělával a naučil opravdu to, co bude potřebovat ve své budoucí kariéře. Není založené na bezmyšlenkovitém memorování učiva, ale spíše se zaměřuje na uplatnění znalostí v praxi. Cíl dánského školství je, aby byl student po dokončení studia schopen prodat své názory, nebál se je vyjádřit a dokázal je prezentovat před ostatními.Studium v Dánsku/

Obory nabízené na dánských univerzitách a akademiích jsou převážně zaměřené na management, technologie a business celkově. Samotné studium v zahraničí dodá studentovi sebedůvěru, organizační a komunikační schopnosti, které jsou v zaměstnání na managerských pozicích nejvíce podstatné.

Angličtina

Většina univerzit má tradici vyučování v angličtině. Díky tomu je dánská společnost konkurenceschopnější oproti svému okolí. Studium jednoho z oborů v anglickém jazyce připraví a prověří studenta na jeho budoucí kariéru nejen doma, ale i v zahraničí. Také většina Dánů ovládá anglický jazyk na velice dobré úrovni.

Garance kvality

Ze všech zemí OECD, investují Skandinávské země nejvíce prostředků na jednoho studenta v oblasti vyššího vzdělávání – poslední dostupné údaje ukazují, že celkové výdaje na studenta během jeho působení na univerzitě dosahují 70.000 dolarů oproti průměru OECD 40.000 dolarů.

Vzdělání je bezplatné

Dánsko nabízí bezplatné studium všem studentům z Evrpské unie. Studenti si hradí pouze studijní materiály a ostatní životní náklady.

Neformální přístup

Dánské školy používají progresivní metodu výuky, která je výrazně méně hierarchicky založená, což znamená, že student a profesor mají více otevřený a přátelský přístup a učitelé jsou si vědomi faktu, že jsou na škole pro studenty a ne naopak.

Důraz je kladený méně na zapamatování učiva, ale spíše na řešení konkrétních problémů formou projektů a nezávislého výzkumu, které podporuje individuální vlastnosti studenta, jeho vlastní iniciativu a kreativní myšlení.

 

Studium v Dánsku/

Studijní programy

Naše partnerské školy v Dánsku se nacházejí ve městech Kodaň, AarhusOdense, AalborgHjørring, EsbjergVejle, Roskilde, Køge, Slagelse, Næstved, HerningRanders, Sønderborg, Horsens, Kolding, Nykøbing a Viborg. Studenti si mohou vybrat ze široké škály studijních oborů architektury, ekonomie, managementu, marketingu, designu a mnoho dalšího. Design je dalším vývojovým artiklem severské kultury a zdrojem národní hrdosti. Dánsko je známé pro svůj praktický přístup k designu, který se vštěpuje studentům již na škole.

Délka studia

V Dánsku je několik možností jak studovat. Je možné studovat tzv. AP Degree programy,  BA Top-up programy, celé bakalářské programy a magisterské programy. Student má po dokončení střední školy možnost jít na AP Degree programy a poté pokračovat bakalářskou BA nástavbou, u některých oborů je však možné studovat rovnou celý bakalářský program. Podívejte se také níže na tabulku, která znázorňuje dánský systém studia.

  • AP degree –  je dvouletý studijní obor. Jeho výhodou je, že student končí už po dvou letech univerzitním diplomem Academic Professional. Součástí studia je také pracovní stáž ve formě jednoho studijního semestru ve firmě dle vlastního výběru a to jak v Dánsku tak kdekoli v zahraničí. Škola má pravomoc přidělit studentovi grant ve výši až 1200 Eur na dobu trvání praxe.
  • Po absolvování Ap degree programu má student možnost se zařadit do pracovního procesu a nebo pokračovat Bakalářskou nástavbou Top-Up, v délce 1, 5 roku. Výhodou této návaznosti je možnost přestoupit na jiný studijní program (např. po absolvování Ap degree na Service, Tourism and Hospitality management, může student přejít na BA Top-Up International Sales and Marketing management). Tímto způsobem student dosáhne relevantního vzdělání ve dvou oborech za období 3, 5 roku, což mu dává větší rozhled, prohloubí jeho profesionální kompetence a znásobí jeho šance na uplatnění v budoucím zaměstnání.
  • Bakalářské studium – Je 3 nebo 3,5 roční studijní obor, zakončený bakalářským diplomem. Typickým příkladem bakalářského programu je například ACTM – Architektura, předmět, jehož odbornost vyžaduje 3,5 leté studijní období.
  • Magisterské studium –  Magisterský stupeň je dvouletý studijní obor, stejně tak jako v České republice. Student navštěvuje přednášky první rok a druhý rok studia se skládá z pracovní stáže a semestru určeného pro psaní závěrečné magisterské práce.

 

Grafické znázornění VŠ systému vzdělávání v Dánsku

Studium v Dánsku/

*Bakalářské obory trvají na univerzitách v Dánsku 3 roky a na academies a university colleges 3,5 let (kvůli povinné pracovní stáži, která je na academies a university colleges navíc v rámci 1 semestru).

 

Pomoc pro zahraniční studenty

Každá škola má svého zástupce a samostatné oddělení, které má na starosti pomoci studentům ze zahraničí. Zde je možné se obrátit pro pomoc ohledně ubytování a práce, ale také při řešení soukromých problémů.

Volný čas

Ohledně volného času toho má Dánsko mnoho k nabídnutí. Početné hudební festivaly, bohatý noční život, množství restaurací, to vše lze v Dánsku nalézt. I když je Dánsko na severu Evropy, koupání v moři v letních měsících stojí také za to. Pro milovníky sportu je v Dánsku množství sportovních klubů či moderně zařízených fitness center a nebo můžete jezdit pouze na kole, na kterém v Dánsku jezdí prakticky každý, jak v létě tak i v zimě a to i každý den do školy či práce.

 

Přečtěte si, jak se daří současnému studentovi Štěpánovi v Dánsku v článku v Lidových novinách ZDE