Test ze znalosti anglického jazyka – který si vybrat? 

 

 

Každý student, který se rozhodne studovat v zahraničí, se musí při podání Test ze znalosti anglického jazyka   který si vybrat?/uncategorized přihlášky prokázat svojí úrovní angličtiny. Mnozí proto stojí před rozhodnutím, který test by si měli zvolit a jak získat co možná nejvyšší počet bodů.

 

Výběr je opravdu dost velký, proto se Vám v následujícím přehledu pokusím vypsat všechna pro a proti vybraných testů, abych Vaše rozhodování snad trochu usnadnil. 🙂

 

 

TOEFL

Test ze znalosti anglického jazyka   který si vybrat?/uncategorized

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) je test prověřující znalost angličtiny u nerodilých mluvčí a vybrat si můžete skládání zkoušky na počítači (iBT TOEFL) nebo na papíře (PBT TOEFL). Oba druhy testu se skládají ze čtyř částí:

iBT: čtení, psaní, poslech a ústní část

PBT: poslech, porozumění a strukturování textu, čtení a psaní.

 

Pokud si tolik nevěříte v mluvené angličtině, může pro Vás být ideální PBT, pokud máte naopak problémy s logickým doplňováním textu atp., je lepší iBT.

Je důležité zmínit, že ústní část iBT probíhá stále s počítačem v certifikovaném středisku, kdy student dostane sluchátka s mikrofonem. Některým studentům proto nemusí být příjemné, že se snaží porozumět otázce, zatímco ostatní už mluví. Celá ústní část je také dost neosobní.

Certifikátem TOEFL se můžete prokázat na všech našich partnerských školách a je platný 2 roky od jeho absolvování. Požadavek na skóre u iBT se pohybuje od 80 bodů, u PBT od 550 bodů (na některých školách vyšší), což odpovídá úrovni „Competent User“ (evropské úrovni B2).

 

 

IELTS

International English Language Testing System (IELTS) je test velmi podobný iBT TOEFL. Na výběr je Test ze znalosti anglického jazyka   který si vybrat?/uncategorized mezi tzv. „Academic Module“ a „General Training Module“. Druhý zmíněný je ale určen pro profesionální pracovníky, kteří se za prací stěhují do anglicky mluvících zemí, proto je ve Vašem případě třeba zvolit „Academic Module„, pro studium na vysoké škole.

Samotný test se skládá ze čtení, psaní, poslechu a ústní části, která ale probíhá s certifikovaným pracovníkem ve formě rozhovoru, což může být mnoha studentům příjemnější.

Na drtivé většině našich partnerských škol je třeba získat skóre alespoň 6.0 (někde více), také odpovídající úrovni „Competent User“ (evropské úrovni B2).

 

 

Cambridge Test

Test ze znalosti anglického jazyka   který si vybrat?/uncategorized Dalším uznávaným testem u všech škol, se kterými Scandinavian study spolupracuje, je Cambridge Test. Skládá se z poslechu, čtení a Use of English, psaní a ústní části. Test má sice oficiálně doživotní platnost, nicméně většina škol po celém světě stejně požaduje, aby výsledek testu nebyl starší 2 let.

Tento test je k dispozici na úrovních CAE a FCE. Mnoho studentů si FCE dělá v průběhu střední školy, je ale třeba zmínit, že FCE uznává hlavně Aalborg University a Aarhus University (pozor, UCN a BAAA jsou jiné školy), a to s výsledkem A (úroveň C1 Aarhus University) a s úrovní B2 (Aalborg University). Můžeme Vám proto doporučit udělat si certifikát CAE, který je uznávaný školami jak v Dánsku tak i v jiných zemích, a to s výsledky A, B i C (úrovně C1 a C2). Pokud proto budete test skládat, budete muset tak jako tak dosáhnout úrovně alespoň C1. Pokud ale zvolíte CAE, budete se moct hlásit na mnohem větší počet škol a svým certifikátem se prokázat i později při přihlášce na magisterské studium, kde FCE není všude uznávaným testem.

 

Oxford Placement Test

Pokud již máte servisní balíček SMART nebo PREMIUM od Scandinavian study, můžete se v přihlášce do Dánska prokázat testem Oxford Placement. Test je uznávaný všemi našimi partnerskými školami kromě Aalborg University, Aarhus University a švédské Jönköping University (tam je třeba jeden z výše zmíněných certifikátů). Test ze znalosti anglického jazyka   který si vybrat?/uncategorized

Test se skládá z Use of English a poslechu. V Use of English jsou častá cvičení vybírání správných slov do textu, porozumění textu, doplňování vhodných předložek atd. Poslech je pak standardní – vybrání zmíněných slov a frází.

V rámci balíčku si můžete online doma udělat jeden zkušební test, kde je třeba dosáhnout minimálně úrovně B2 v obou částech. Pokud se Vám to podaří, můžete potom test složit pod dohledem buď v našem testovacím centru, nebo extra přes Skype, objednáním zde.

Obecně je třeba dosáhnout minimální úrovně B2, ale požadavky škol na konkrétní skóre se různí. Přehled najdete zde.

Více o certifikátu OXP se můžete dočíst také zde.

 

 

Tak který tedy zvolit?

Z osobní zkušenosti Vám můžu doporučit položení první otázky: Chci se hlásit na Aalborg University, Aarhus University nebo švédskou Jönköping University?

Pokud si budete podávat přihlášku na bakalářské studium a Vaše odpověď na výše zmíněnou otázku je NE, potom zvolte Oxford Placement Test od Scandinavian study. Je to suverénně nejjednodušší cesta, test je v pohodě zvládnutelný bez měsíčních příprav a je už součástí balíčku. Ušetříte proto i dost peněz za jiné testy, které jsou relativně nákladné a máte větší šanci získat dobré skóre.

Pokud je Vaše odpověď ANO (ať už se budete hlásit na bakalářské či magisterské studium na výše zmíněných školách), doporučil bych IELTS, který jsem sám skládal v zimě 2015. Osobní ústní část je podle mě velkou výhodou a můžete tak nahnat spoustu bodů. TOEFL je díky poslechu náročnější nebo snad i nepříjemnější a na CAE je třeba vyšší skóre. Cenově jsou všechny tyto testy srovnatelné.

Test ze znalosti anglického jazyka   který si vybrat?/uncategorized Rozhodování Vám ale může usnadnit i jeden ze zástupců British Council nabízející testy IELTS i Cambridge. Jedinečnou příležitost testy probrat budete mít na veletrhu Deam Big 2017, který se pořádá v sobotu 28. ledna v Praze. Více informací najdete tady a můžu Vám jen a jen doporučit se registrovat. 🙂

 

 

Závěrem bych ale rád zmínil, že ať už se rozhodnete jakkoli, není dobré testy z angličtiny podcenit. Určitě si na přípravu vyhraďte alespoň několik týdnů, abyste měli možnost se s typem úloh seznámit a nacvičit odpovědi. Není výjimkou, že rodilí mluvčí bez přípravy v těchto testech naprosto vyhoří, což jen potvrzuje nutnost přípravy. Čím déle budete procvičovat, tím lépe 🙂

 

Štěpán, Scandinavian study

Test ze znalosti anglického jazyka   který si vybrat?/uncategorized

 

 

 

 

 

 

0 Comments